Ömür İLBAŞ

Yönetim danışmanlığı

Yönetim danışmanının birincil hedefi, kuruma özgü kültürü, gelenekleri ve alışkanlıkları anlamak ve gerekli olduğu düşünülen her türlü değişimin neden ve nasıl olması gerektiğine yönetim ekibiyle yapılacak düzenli görüşmelerle karar vermektir.

Yönetim danışmanı, aynı zamanda, şirketin ihtiyaç duyduğu değişim için gerekli yapı ve süreçlerin başlatılması için mevcut kültürün yönetim ve çalışanlar tarafından yeniden gözden geçirilerek temel hareket noktası olarak benimsenmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmayı hedeflemektedir.

Aile Şirketleri Danışmanlığı

Aile şirketlerinde danışmanın görevi, aile üyeleriyle gerçekleşecek çalışmalarda, kurumların ve kişilerin önüne geçmeden, geliştirilen çözümlerin uygulamaya konulmasını, somut sonuçların alınmasını sağlamak ve kurumsal yapıyı oluşturma sürecinde aile ve iş ilişkilerinin birbirini tamamlayarak sürdürülebilir bir sistem kurulması için, çözüm odaklı yaklaşımlarla ailenin ve kurumun geleceğe hazırlanmasını sağlamaktır.

Koçluk

“Çözüm Odaklı Koçluk- Solution Focused Coaching” bireylere ve kurumlara destek sağlayan ve kişinin iş ve özel yaşamı dahil olmak üzere yaşamın tüm alanlarında yaşama dair farkındalığını, mutlu ve başarılı yaşama becerisini arttırmaya yönelik, içsel kaynaklarına ulaşma, kaynakları istenildiği biçim ve süreklilikte kullanmasına destek sağlayan ve kişiyi istediği hedeflere odaklanarak ulaştıran özel bir süreç programıdır ve koç kişinin yanında yürüyen yoldaşıdır.

Kültürler arası İletişim

Bu programın amacı, bugünün dünyasında, yabancılarla çalışması gereken profesyonellerin,kültürlerarası iletişimin iş hayatındaki önemini kavramalarını ve bizden farklı kültüre sahip bireyler ve kuruluşlarla ilişki yönetiminde başarılı olmalarını sağlayacak değerlerin üzerinde hep birlikte düşünmek ve çalışmak.

 

 

 

 

Arama

Ömür İlbaş TwitterÖmür İlbaş İnstagram
Web Tasarım
Copyright © 2009 Ömür İLBAŞ. Bu Sitenin Tüm Hakları Ömür İlbaş'a aittir.