Ömür İLBAŞ

SUNUMLARDA USTALIĞA ULAŞMAK

Eğitimin içeriği

Topluluk karşısında konuşmayı başarmak ve sunumlarda anlaşılır olmak, ikna etmek ve etkilemek için gerekli tüm beceriler üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Hazırlığın önemi vurgulanacak ve katılımcıların yapacakları farklı sunumlar kamera çekimlerinin ışığında değerlendirilecektir. Kişisel becerilerin yanı sıra görsel malzemenin önemi ve soru cevap teknikleri üzerinde durulacaktır.

Eğitimin hedefi

Topluluk karşısında korkuları yenerek, duruş, jestler, yüz ifadesi, beden dili, göz teması, ses, giyim ve görünüş öğelerini en iyi şekilde kullanarak ve katılım sağlayarak etkileyici sunumlar yapmayı başarmak.

Süre: 2 gün / Birebir çalışmada kişiye özel program

KİŞİSEL ve PROFESYONEL İMAJ

Kişisel imajınız içinde bulunduğunuz sektör, çalıştığınız kurum, pozisyonunız, hedefleriniz ve sosyal yaşamınızla tutarlılık içerisinde mi?

Bu sorulara yanıtlarınızı birlikte oluşturabiliriz:

 • Tam olarak nasıl algılanmak istiyorum?
 • Duruşum ve giyimim başkalarına nasıl mesajlar vermeli?
 • Amacım bukalemun gibi görünmez olmak mı yoksa dikkat çekmek mi?
 • Genel görünümüm kişiliğimin hangi özelliklerini öne çıkarmalı?
 • Dolabımdaki kıyafetlerle bugün dilediğim imajı yaratabiliyor muyum?

Süre: 1 gün / Birebir çalışmada kişiye özel program

İLİŞKİ YÖNETİMİ

Eğitimin içeriği

 • İletişim becerilerini geliştirmek için gerekli değerler ve öğeler değerlendirilecek
 • Profesyonel yaşamda sosyal zekanın önemi vurgulanacak
 • Kişisel yönetimin kişiler arası ilişkilere etkisi üzerinde çalışılacak
 • Sosyal becerileri geliştirmenin püf noktaları incelenecek

Eğitimin hedefi

 • Sosyal etki ve ikna kabiliyetlerin geliştirilmesi
 • Empati becerilerinin geliştirilmesi
 • Çatışma yönetimi tekniklerinin bilinçli kullanımı
 • Pozitif düşünce ve davranışların geliştirilmesi
 • Sosyal becerilerin başarılı bir profesyonel yaşama olan etkisinin farkına varılması.

Süre: 2 gün

İKNA TEKNİKLERİ

Eğitimin içeriği         

İlişki yönetiminde iknanın önemi vurgulanarak, insanların görüşlerini değiştirmek için neler yapmamız gerektiği anlatılacaktır.

İknanın ilkeleri ve psikolojisi üzerinde durularak başarılı pazarlığın püf noktaları konusunda çalışmalar yapılacaktır.

İkna taktikleri kullanılarak herkesle anlaşmanın mümkün olduğu değişik örnekler ve uygulamalarla sunulacaktır.

Etkin müzakerecinin özellikleri incelenecek ve çatışma yönetiminde kazan-kazan yöntemleri üzerinde durulacaktır.

Eğitimin hedefi

 • Müzakereye yaklaşımda tutarlı bir tarz belirlemek
 • Müzakere sürecini planlamada daha etkin olabilmek
 • Her durumda, herkesi ikna etmek için yeni taktik ve beceriler kazanmak
 • Zor kişilere veya durumlara daha pozitif ve profesyonel bir yaklaşım oluşturmak

Süre: 2 gün

Arama

Ömür İlbaş TwitterÖmür İlbaş İnstagram
Web Tasarım
Copyright © 2009 Ömür İLBAŞ. Bu Sitenin Tüm Hakları Ömür İlbaş'a aittir.